Политика за поверителност

Грижата за поверителността на нашия електронен магазин е важна за нас. 

Отговоност за личните Ви данни носи:

Наименование: Смарт Кеър ЕООД (на латиница "Smart Care") с ЕИК/ПИК 200396911

Седалище: гр. София, р-н Овча купел, ул. „Буземска“ 15, бл. 2, вх. В

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к. Белите брези, ул. „Нишава“ 33  

Използване на данните Ви:

Личните Ви данни могат да бъдат използвани за изпълняване на Вашите поръчки; извършване на комуникация при направени запитвания; организиране на въпроси, свързани с гаранцията на артикулите, които предлагаме; осъществяване на връзка с Вас при възникнали проблеми с поръчката Ви; предоставяне на рекламно съдържание, което е адаптирано спрямо интересите Ви; изпращане на бюлетин, ако сте предоставили съгласие за получаването на такъв; обработка на статистики за ползването на електронния ни магазин.

Правата Ви:

  • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
  • Право да възразите срещу директния маркетинг; Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. Може да се откажете от директния маркетинг като следвате указанията във всяко съобщение.
  • Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  • Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Как може да приложите правата си:

Може да се свържете с нас на e-mail: contact@smartcare-bg.com

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, тел.: 02/ 915 35 18,

Валидност и актуализиране на политиката:

Смарт Кеър ЕООД запазва правото си периодично да актуализира Политиката си за поверителност съобразно Закона за защита на личните данни.